Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie serwis informacyjny
Informacje przedmiotowe
 • Dane teleadresowe
 • Kierownictwo jednostki
 • Spis telefonów
 • Lecznictwo
 • Prawa pacjenta
 • Przetargi
 • Informacje podmiotowe
 • Statut jednostki
 • Schemat organizacyjny
 • Majątek jednostki
 • Regulamin organizacyjny
 • Informacje publiczne
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE PODMIOTOWE   \  INFORMACJE PUBLICZNE

    Informacje publiczne

   

  1. Status prawny - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ,
  2. Nazwa - CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI w WARSZAWIE,
  3. Wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000133822 oraz do rejestru ZOZ Ministra Zdrowia - nr 99-00272.

  REGON: 006472651

  NIP: 521-292-55-96    udostępnił Zespół Radców Prawnych dnia 2016-07-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra