Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie serwis informacyjny
Informacje przedmiotowe
 • Dane teleadresowe
 • Kierownictwo jednostki
 • Spis telefonów
 • Lecznictwo
 • Prawa pacjenta
 • Przetargi
 • Informacje podmiotowe
 • Statut jednostki
 • Schemat organizacyjny
 • Majątek jednostki
 • Regulamin organizacyjny
 • Informacje publiczne
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE PRZEDMIOTOWE   \  LECZNICTWO

    Lecznictwo

  CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH CSK MSWIA 

  LECZNICTWO ZAMKNIĘTE - (oddziały)

  • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii z poradnią
  • Klinika Kardiologii Inwazyjnej z pododdziałem pracowniami i poradnią przykliniczną
  • Klinika Kardiologii Zachowawczej i Nadciśnienia Tętniczego z podod., pracowniami i poradniami przyklinicznymi
  • Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Transplantologii z pododdziałem, stacją dializ i poradniami
  • Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z pracownią i poradnią
  • Klinika Neurologii z pododdzaiłami, pracownią i poradniami przyklinicznymi
  • Klinika Dermatologii z poradniami przyklinicznymi
  • Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z pododdziałami, poradniami i Blokiem Operacyjnym
  • Klinika Kardiochirurgii z pododdzaiłąmi poradniami i z Blokiem Operacyjnym
  • Klinika Neurochirurgii z Blokiem Operacyjnym i poradnią przykliniczną
  • Klinika Urologii i Urologii Onkologicznej z Blokiem Operacyjnym, pracowniami i poradnią przykliniczną
  • Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii z pododdzaiłem i poradniami przyklinicznymi
  • Klinika Onkologii i Hematologii z pododdzaiłęm i poradniami przyklinicznymi
  • Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii zpododdziałem , blokiem operacyjnym i poradnią
  • Klinika Otolaryngologii z Blokiem Operacyjnym
  • Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
  • Oddział Chorób Wewnętrznych i Hepatologii z poradniami przyklinicnymi
  • Klinika  Ortopedii i Traumatologii z Centrum Medycyny Sportowej i z Blokiem Operacyjnym i poradnią
  • Oddział Okulistyki z Blokiem Operacyjnym
  • Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
  • Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii
  • Oddział Chorób Dziecięcych i Noworodkowych
  • Oddział Obserwacyjny
  • Oddział Chirurgii Plastycznej
  • Oddział Terapii Izotopowej
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy z Zespołami Wyjazdowymi


  LECZNICTWO OTWARTE - (poradnie)

  • Przychodnia Medycyny Rodzinnej z Centrum Szczepień  Warszawa ul. Wołoska 137
  • Przychodnia dla Dzieci i Młodzieży z poradniami Warszawa ul. Wołoska 137 
  • Poliklinika przy ul. Sandomierskiej
  • Poliklinika w Ciechanowie
  • Poliklinika w Radomiu
  • Poliklinika w Siedlcach
  • Poradnia Specjalistyczna "Frascati"                                                                                                                                                 
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego 
  • Przychodnia Badań Profilaktycznych (Medycyna Pracy)
  • Przychodnia Zdrowia Psychicznego
  • Dział Zakażeń i Higieny Szpitalnej


  SPECJALISTYCZNE ZAKŁADY I PRACOWNIE

  • Apteka Szpitalna
  • Pracownia Bakteriologii i Wirusologii
  • Zakład Usprawniania Leczniczego
  • Zakład Diagnostyki Radiologicznej
  • Zakład Patomorfologii
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
  • Centralna Sterylizacja
    udostępnił Dz.MiZP dnia 2019-02-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra