Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie serwis informacyjny
Informacje przedmiotowe
 • Dane teleadresowe
 • Kierownictwo jednostki
 • Spis telefonów
 • Lecznictwo
 • Prawa pacjenta
 • Przetargi
 • Informacje podmiotowe
 • Statut jednostki
 • Schemat organizacyjny
 • Majątek jednostki
 • Regulamin organizacyjny
 • Informacje publiczne
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE PRZEDMIOTOWE   \  SPIS TELEFONóW

    Spis telefonów

  CENTRALA: 22 508 2000

  DYREKCJA PLACÓWKI

  Dyrektor
  Sekretariat: 22 508 10 20; faks: 22 508 10 19
  Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno - Technicznych 
  Sekretariat: 22 508 18 13

  Z-ca Dyrektora ds. Finansów i Restrukturyzacji 

  Sekretariat 22 508 10 24
  Główny Księgowy 22 508 11 50

  LECZNICTWO ZAMKNIĘTE

  Szpitalny Oddział Ratunkowy z Zespołami Wyjazdowymi
  Sekretariat: 22 508 18 00

  Klinika Kardiologii Inwazyjnej
  Sekretariat: 22 508 11 00; faks: 22 508 11 77

  Klinika Kardiochirurgii
  Sekretariat: 22 508 12 60; faks: 22 508 12 70

  Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego 
  Sekretariat: 22 508 16 70; faks: 22 508 16 80

  Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii, Transplantologii ze Stacją Dializ
  Sekretariat: 22 508 12 00; faks: 22 508 12 18
  Stacja Dializ
  Sekretariat: 22 508 13 40; faks: 22 508 13 41

  Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit
  Sekretariat: 22 508 12 40; faks: 22 508 10 44

  Klinika Neurologii
  Sekretariat: 22 508 18 60; faks: 22 508 18 80
  Oddział Alzheimerowski
  Sekretariat: 22 508 14 20; faks: 22 508 14  30

  Klinika Dermatologii
  Sekretariat:  22 508 14 80; faks: 22 508 14 92

  Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
  Sekretariat: 22 508 12 59; faks: 22 508 12 51

  Klinika Neurochirurgii
  Sekretariat: 22 508 17 20; faks: 22 508 17 28

  Klinika Urologii i Urologii Onkologicznej
  Sekretariat: 22 508 13 90; faks: 22 508 13 91

  Klinika Otolaryngologii
  Sekretariat: 22 508 11 80; faks: 22 508 11 98

  Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  Sekretariat: 22 508 14 50; faks: 22 508 14 58

  Klinika Onkologii i Hematologii
  Sekretariat: 22 508 19 80; faks: 22 508 19 78

  Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii
  Sekretariat: 22 508 14 05; faks: 22 508 14 00
  Centrum Diabetologiczne 22 508 14 44
  Centrum Osteoporozy 22 508 18 59

  Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii
  Sekretariat: 22 508 12 17; faks: 22 508 12 66

  Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
  Sekretariat: 22 508 11 20, faks: 22 508 11 25
  Pododdział Fizjologii i Patologii Noworodka 22 508 11 41

  Oddział Chorób Dziecięcych i Noworodkowych
  Sekretariat: 22 508 12 20; faks: 22 508 12 22

  Oddział Chorób Wewnętrznych i Hepatologii
  Sekretariat: 22 508 18 50; faks: 22 508 18 51

  Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii
  Sekretariat: 22 508 16 62 faks: 22 508 16 66

  Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii
  Sekretariat: 22 508 14 61; faks: 22 508 14 65

  Klinika Ortopedii i Traumatologii
  Sekretariat: 22 508 13 70; faks: 22 508 13 81

  Oddział Okulistyki
  Sekretariat:  22 508 14 70; faks: 22 508 14 68

  Oddział Chirurgii Plastycznej 
  Sekretariat:  22 508 15 59; faks: 22 508 15 55

  Oddział Rehabilitacji Neurologicznej  
  Sekretariat: 22 508 16 68 faks: 22 508 16 28

  Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej 
  Sekretariat:  22 508 17 77

  Oddział Obserwacyjny
  Sekretariat: 22 508 17 07; faks: 22 508 17 35

  Oddział Terapii Izotopowej

  Sekretariat: 22 508 13 33; faks. 22 508 13 30

  LECZNICTWO OTWARTE

  Poradnie Służby Medycyny Pracy
  Informacja: 22 508 15 87 faks: 22 508 15 94

  Przychodnia Zdrowia Psychicznego
  Sekretariat: 22 508 17 91 

  Przychodnia Medycyny Rodzinnej  z Centrum Szczepień ul. Wołoskiej 137
  Sekretariat: 22 508 15 50; faks: 22 508 15 45; Centrum Szczepień: 22 508 19 45; faks 22 508 19 42

  Poliklinika przy ul. Sandomierskiej 5/7 w Warszawie Sekretariat: tel. 22 601 34 20; faks 22 849 74 54

  Poliklinika w Siedlcach ul. Starowiejska 66,  tel/fax  25 63 28 596

  Poliklinika w Radomiu ul. Orląt Lwowskich 5, tel. 48 367 34 41; fax. 48 344 91 12

  Poliklinika w Ciechanowie ul. Mickiewicza 8, sekretariat - tel/fax 23 673 69 98

  Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych Sekretariat: 22 508 19 56; 22 508 19 57


  SPECJALISTYCZNE ZAKŁADY I PRACOWNIE

  Apteka Szpitalna
  Biuro: 22 508 13 24; faks: 22 508 13 25

  Zakład Diagnostyki Radiologicznej
  Sekretariat: 22 508 15 60; faks: 22 508 15 60

  Zakład Patomorfologii
  Sekretariat: 22 508 12 30; faks: 22 508 12 30

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
  Sekretariat: 22 508 13 51; faks: 22 508 13 64

  Zakład Usprawniania Leczniczego
  Sekretariat: 22 508 16 11

  Centralna Sterylizacja

  Sekretariat: 22 508 12 11

    udostępnił Sekcja Łączności dnia 2018-06-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra